กิจกรรมรดนํ้าดำหัว

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.และ รดน้ำดำหัวท่าน ผอ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ตุ่นแก้ว ,ครูโอ๊ต และลุงรอด ขอให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวสาธิตฯตลอดไปค่ะ