รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

โดยขอรับและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 มกราคม 2566 (ในวันราชการ)

เวลา 08.30 -15.00 น. ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนสาธิต มร.ชร.

Download File