โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  @@ เรียนอย่างมีความสุข @@   @@ หลากหลายแหล่งเรียนรู้ @@
เกาะติดสาธิตเชียงราย  Download File
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ต. บ้านดู่  อ. เมือง  จ. เชียงราย 57100
ติดต่อ 053-776022 โทรสาร 053-776022


       ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
@@@ กิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2557 @@@
      วันที่ 19 พฤษภาคม 2557   เปิดภาคเรียน 1/2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

@@@ กิจกรรมเดือน มิถุนายน 2557 @@@
      วันที่ 12 มิถุนายน 2557  วันไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      วันที่ 21 มิถุนายน 2557 ประชุมผู้ปกครอง
      วันที่ 26 มิถุนายน 2557  วันสุนทรภู่

@@@ กิจกรรมเดือน กรกฏาคม 2557 @@@
       วันที่ 4 กรกฎาคม 2557   กิจกรรมเยาวชนรักษ์นํ้าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระดับประถมศึกษา
       วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

@@@ กิจกรรมเดือน สิงหาคม 2557 @@@
        วันที่ 8 สิงหาคม 2557  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
        วันที่ 18-20 สิงหาคม 2557  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
        วันที่ 22 สิงหาคม 2557  กิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์  -  คณิตศาสตร์  -  ภาษาอังกฤษ

@@@ กิจกรรมเดือน กันยายน 2557 @@@
         วันที่ 25 กันยายน 2557  โรงเรียนเข้าแข่งขันงานทักษะวิชาการครั้งที่ 64 ที่ สพฐ เขต 1 เชียงราย

@@@ กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2557 @@@
         วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557  สอบปลายภาค    ภาคเรียนที่ 1/2557
         วันที่ 27 ตุลาคม 2557  เปิดภาคเรียน 2/2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาพกิจกรรมของนักเรียน................................
  -  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิตฯ 1/2557   ( Download File )

  -  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิตฯ 2/2557   ( Download File )
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม