โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  @@ เรียนอย่างมีความสุข @@   @@ หลากหลายแหล่งเรียนรู้ @@
เกาะติดสาธิตเชียงราย  Download File
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ต. บ้านดู่  อ. เมือง  จ. เชียงราย 57100
ติดต่อ 053-776022 โทรสาร 053-776022


-   ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล,อ1,อ2,อ3    ( Download File )
-   ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,4    ( Download File )
-   ประกาศค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต เทอม 1/2559 ( Download File )
ใบมอบตัวนักเรียนสาธิตฯ เชียงราย  ( Download File )
-  ประกาศค่าเทอม  ภาคเรียนที่ 2/2558 โรงเรียนสาธิตฯ เชียงราย ( Download File )
-  หนังสือหรับรอง ภาคเรียนที่ 2/2558  ( Download File )


วันสุนทรภู่ 57
วันเข้าพรรษา 58
ทานหาแม่ฟ้าหลวง 58
ลูกเสือ  57
รับสมัครนักเรียน  57
ประชุมแผนการสอน และการผลิตสื่อ 57
การรับประทานอาหาร 57
กีฬาสีสาธิต 59
วันไหว้ครู 57
ดาวรุ่งลูกทุ่งมหาลัย 59
สาธิตสัมพันธ์" บางแก้วเกมส์" 58
ตักบาตรวันพ่อ 57     ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
@@@ กิจกรรมเดือน ตุลาคม  2558 @@@     
วันที่ 26  ตุลาคม  เปิดภาคเรียนที่ 2/ 2558
    
@@@ กิจกรรมเดือน  ธันวาคม  2558 @@@   
วันที่ 4 ธันวาคม  2558    กิจกรรมตักบาตรวันพ่อ
วันที่ 4 ธันวาคม  2558    กิจกรรมท้องฟ้าจำลอง ป.3
วันที่ 14 ธันวาคม  2558    กิจกรรมเข้าค่ายดาราศาสตร์ ป.5
วันที่ 23-25 ธันวาคม  2558    การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 23บางแก้วเกมส์ จ.พิษณุโลก

@@@ กิจกรรมเดือน  มกราคม  2559 @@@   
วันที่ 7-8 มกราคม  2559    กิจกรรมกีฬาสี สาธิตเกมส์ ครั้งที่ 18
วันที่ 8 มกราคม  2559    กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 22 มกราคม  2559    กิจกรรมเข้าค่านลูกอ๊อด (อ1-3)
@@@ กิจกรรมเดือน  กุมภาพันธ์  2559 @@@   
วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2559    กิจกรรมตลาดนัดสาธิต
วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2559   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป4-6

@@@ กิจกรรมเดือน มีนาคม  2559 @@@ 
วันที่  4, 7-8  มีนาคม  2559    สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
วันที่  9  มีนาคม  2559    ปิดภาคเรียน2/2558
วันที่  14  มีนาคม  2559    กิจกรรมมอบวุฒติบัตร
วันที่  21  มีนาคม  2559    เปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน 3/2558
วันที่  22  มีนาคม  2559    ปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน 3/2558

@@@ กิจกรรมเดือน พฤษภาคม  2559 @@@ 
วันที่  16  พฤษภาคม  2559    เปิดภาคเรียนที่ 1/2559