โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  @@ เรียนอย่างมีความสุข @@   @@ หลากหลายแหล่งเรียนรู้ @@
เกาะติดสาธิตเชียงราย  Download File
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ต. บ้านดู่  อ. เมือง  จ. เชียงราย 57100
ติดต่อ 053-776022 โทรสาร 053-776022-  ใบสมัครนักเรียนสาธิตฯ เชียงราย 2558 ( Download File )

-  ประกาศค่าเทอม  ภาคเรียนที่ 2/2558 โรงเรียนสาธิตฯ เชียงราย ( Download File )

-  หนังสือหรับรอง ภาคเรียนที่ 2/2558  ( Download File )


วันสุนทรภู่ 57
วันเข้าพรรษา 58
ทานหาแม่ฟ้าหลวง 58
ลูกเสือ  57
รับสมัครนักเรียน  57
ประชุมแผนการสอน และการผลิตสื่อ 57
การรับประทานอาหาร 57
กีฬาสีสาธิต 57
วันไหว้ครู 57
รดน้ำดำหัว 58
ดูดาว ท้องฟ้าจำลอง 57
ตักบาตรวันพ่อ 57     ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
@@@ กิจกรรมเดือน พฤษภาคม  2558 @@@     
วันที่ 18  พฤษภาคม  เปิดภาคเรียน 2558
    
@@@ กิจกรรมเดือน  มิถุนายน  2558 @@@   
วันที่ 4 มิถุนายน 2558    กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 19 มิถุนายน 2558    กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะอนุบาล
วันที่ 22-26 มิถุนายน 2558    กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมภาษาไทย (วันสุนทรภู่)
วันที่ 27 มิถุนายน 2558    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

@@@ กิจกรรมเดือน  กรกฎาคม  2558 @@@   
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558    กิจกรรมเยาวชนรักษ์นํ้า
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558    กิจกรรมวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558    กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
@@@ กิจกรรมเดือน  สิงหาคม  2558 @@@   
วันที่ 11 สิงหาคม 2558    กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 17-19 สิงหาคม 2558    สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วันที่ 28 สิงหาคม 2558    กิจกรรมโครงการวิทย์-คณิต-อังกฤษ
วันที่ 30 ส.ค.- 2 ต.ค.2558    สอบปลายภาคเรียนที่1/2558

@@@ กิจกรรมเดือน  ตุลาคม  2558 @@@ 
วันที่ 6 - 9  ตุลาคม 2558    กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.5