โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  @@ เรียนอย่างมีความสุข @@   @@ หลากหลายแหล่งเรียนรู้ @@
เกาะติดสาธิตเชียงราย  Download File
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ต. บ้านดู่  อ. เมือง  จ. เชียงราย 57100
ติดต่อ 053-776022 โทรสาร 053-776022


       ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
@@@ กิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2557 @@@
      วันที่ 19 พฤษภาคม 2557   เปิดภาคเรียน 1/2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

@@@ กิจกรรมเดือน มิถุนายน 2557 @@@
      วันที่ 12 มิถุนายน 2557  วันไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      วันที่ 21 มิถุนายน 2557 ประชุมผู้ปกครอง
      วันที่ 26 มิถุนายน 2557  วันสุนทรภู่

@@@ กิจกรรมเดือน กรกฏาคม 2557 @@@
       วันที่ 4 กรกฎาคม 2557   กิจกรรมเยาวชนรักษ์นํ้าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระดับประถมศึกษา
       วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

@@@ กิจกรรมเดือน สิงหาคม 2557 @@@
        วันที่ 8 สิงหาคม 2557  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
        วันที่ 18-20 สิงหาคม 2557  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
        วันที่ 22 สิงหาคม 2557  กิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์  -  คณิตศาสตร์  -  ภาษาอังกฤษ

@@@ กิจกรรมเดือน กันยายน 2557 @@@
         วันที่ 25 กันยายน 2557  โรงเรียนเข้าแข่งขันงานทักษะวิชาการครั้งที่ 64 ที่ สพฐ เขต 1 เชียงราย

@@@ กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2557 @@@
         วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557  สอบปลายภาค    ภาคเรียนที่ 1/2557
         วันที่ 6 - 9  ตุลาคม  2557    กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.5
         วันที่ 6  ตุลาคม  2557    ปิดภาคเรียนที่ 1/2557
        วันที่ 27  ตุลาคม  2557    เปิดภาคเรียนที่ 2/2557

@@@ กิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2557 @@@
        วันที่ 5 - 6  พฤศจิกายน  2557    สัปดาห์กิจกรรมวันลอยกระทง
        วันที่ 20 - 21  พฤศจิกายน  2557    กิจกรรมกีฬาสี  ประจำปีการศึกษา 2557 (สาธิตเกมส์ ครั้งที่ 17)

@@@ กิจกรรมเดือน ธันวาคม 2557 @@@
        วันที่  23 - 25  ธันวาคม  2557    การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 "เวียงเจ้าเงาะเกมส์"  ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

@@@ กิจกรรมเดือน มกราคม 2558 @@@
        วันที่  8  มกราคม  2558    กิจกรรมเข้าค่ายดาราศาสตร์ ป.5
        วันที่  9  มกราคม  2558    กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
        วันที่  23  มกราคม  2558    กิจกรรมเข้าค่ายลูกอ๊อด (อ.1 - 3)

@@@ กิจกรรมเดือน กุมภาพันธ 2558 @@@
        วันที่  4 - 6  กุมภาพันธ์  2558    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ (ป.5 - 6)
                                                                กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง (ป.2 - 4)
        วันที่  13  กุมภาพันธ์  2558    กิจกรรมตลาดนัดสาธิต

@@@ กิจกรรมเดือน มีนาคม 2558 @@@
        วันที่  4 - 6  มีนาคม  2558    สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
        วันที่  9  มีนาคม  2558    ปิดภาคเรียนที่ 2/2557
                                                       กิจกรรมมอบวุฒิบัตร
        วันที่  23  มีนาคม  2558    เปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน 3/2557

@@@ กิจกรรมเดือน เมษายน  2558 @@@
        วันที่ 24  เมษายน  2558    ปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน


  -  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2558 ( Download File )

-   การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558  ( Download File )

-   ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( Download File )
วันสุนทรภู่ 57
วันเข้าพรรษา 57
ทานหาแม่ฟ้าหลวง 57
ประชุมเรื่องแท็บเล็ต ป.2  57
ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 57
ประชุมแผนการสอน และการผลิตสื่อ 57
การรับประทานอาหาร 57
กีฬาสีสาธิต 57
วันไหว้ครู 57
English Camp m.5 57
ดูดาว ท้องฟ้าจำลอง 57
ตักบาตรวันพ่อ 57