โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  @@ เรียนอย่างมีความสุข @@   @@ หลากหลายแหล่งเรียนรู้ @@
เกาะติดสาธิตเชียงราย  Download File
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ต. บ้านดู่  อ. เมือง  จ. เชียงราย 57100
ติดต่อ 053-776022 โทรสาร 053-776022


       ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
@@@ กิจกรรมเดือน มกราคม 2558 @@@
        วันที่  8  มกราคม  2558    กิจกรรมเข้าค่ายดาราศาสตร์ ป.5
        วันที่  9  มกราคม  2558    กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
        วันที่  23  มกราคม  2558    กิจกรรมเข้าค่ายลูกอ๊อด (อ.1 - 3)

@@@ กิจกรรมเดือน กุมภาพันธ 2558 @@@
        วันที่  4 - 6  กุมภาพันธ์  2558    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ (ป.5 - 6)
        วันที่  13  กุมภาพันธ์  2558    กิจกรรมตลาดนัดสาธิต
        วันที่  20  กุมภาพันธ์  2558   กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง (ป.2 - 4)
@@@ กิจกรรมเดือน มีนาคม 2558 @@@
        วันที่  2,5 - 6  มีนาคม  2558    สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
        วันที่  9  มีนาคม  2558              ปิดภาคเรียนที่ 2/2557
        วันที่  13  มีนาคม  2558            กิจกรรมมอบวุฒิบัตร
        วันที่  23  มีนาคม  2558            เปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน 3/2557

@@@ กิจกรรมเดือน เมษายน  2558 @@@
        วันที่ 24  เมษายน  2558    ปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน

@@@ กิจกรรมเดือน  พฤษภาคม  2558 @@@
        วันที่18 พฤษภาคม 2558    เปิดภาคเรียนที่ 1/2558

-  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 ( Download File )

-  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ( Download File )

-   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ( Download File )


วันสุนทรภู่ 57
วันเข้าพรรษา 57
ทานหาแม่ฟ้าหลวง 57
ลูกเสือ  57
รับสมัครนักเรียน  57
ประชุมแผนการสอน และการผลิตสื่อ 57
การรับประทานอาหาร 57
กีฬาสีสาธิต 57
วันไหว้ครู 57
English Camp m.5 57
ดูดาว ท้องฟ้าจำลอง 57
ตักบาตรวันพ่อ 57