โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  @@ เรียนอย่างมีความสุข @@   @@ หลากหลายแหล่งเรียนรู้ @@
เกาะติดสาธิตเชียงราย  Download File
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ต. บ้านดู่  อ. เมือง  จ. เชียงราย 57100
ติดต่อ 053-776022 โทรสาร 053-776022-  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 ( Download File )

-  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ( Download File )

-   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ( Download File )


วันสุนทรภู่ 57
วันเข้าพรรษา 57
ทานหาแม่ฟ้าหลวง 57
ลูกเสือ  57
รับสมัครนักเรียน  57
ประชุมแผนการสอน และการผลิตสื่อ 57
การรับประทานอาหาร 57
กีฬาสีสาธิต 57
วันไหว้ครู 57
รดน้ำดำหัว 58
ดูดาว ท้องฟ้าจำลอง 57
ตักบาตรวันพ่อ 57
     ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    @@@ กิจกรรมเดือน เมษายน  2558 @@@
        วันที่ 12  เมษายน  2558   ดำหัวครูเฮา คืนสู่เหย้าชาวสาธิต
        วันที่ 24  เมษายน  2558    ปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน

  @@@ กิจกรรมเดือน  พฤษภาคม  2558 @@@
        วันที่18 พฤษภาคม 2558    เปิดภาคเรียนที่ 1/2558