1.โรงเรียนสาธิตฯเดินทางไกล ป.1- ป.5  (ลูกเสือ)   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
2.โรงเรียนสาธิตฯหยุดเรียน 1วัน   ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
3. สอบปลายภาค 2/2560  วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
4. กิจกรรมคอนเสิร์ต  วันที่ 3 มีนาคม 2561
5. สั่งจองเครื่องแบบนักเรียน  วันที่ 4 มีนาคม 2561
6. สอบ NT ป.3  วันที่ 7 มีนาคม 2561
7. พิธีรับวุฒิบัตรอนุบาล 3 และป.6  วันที่ 8 มีนาคม 2561
8. เปิดเรียน SUMMER 3/2560  วันที่ 26 มีนาคม - 27 เมษายน 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #เรียนอย่างมีความสุข #
80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
0-5377-6022  fb: โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับ  เรียนอย่างมีความสุข
ประกาศแจ้งกำหนดการโรงเรียนสาธิตฯ
1. หนังสือรับรองค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561
2. แจ้งกำหนดการปิด - เปิดภาคเรียน

(หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อห้องธุรการ หรือโทร 0-5377-6022 ในวันเวลาราชการ)