ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ
***แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561


(หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อห้องธุรการ หรือโทร 0-5377-6022 ในวันเวลาราชการ)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #เรียนอย่างมีความสุข #
80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
0-5377-6022  fb: โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับ  เรียนอย่างมีความสุข