โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #เรียนอย่างมีความสุข #
80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
0-5377-6022  fb: โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับ  เรียนอย่างมีความสุข
ประกาศแจ้งกำหนดการโรงเรียนสาธิตฯ
1. แจ้งจ่ายค่าเทอมและเงินค่าบำรุงชมรมผู้ปกครอง 1/2561

(หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อห้องธุรการ หรือโทร 0-5377-6022 ในวันเวลาราชการ)