1.โรงเรียนสาธิตฯเดินทางไกล ป.1- ป.5  (ลูกเสือ)   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
2.โรงเรียนสาธิตฯหยุดเรียน 1วัน   ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
3. สอบปลายภาค 2/2560  วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
4. กิจกรรมคอนเสิร์ต  วันที่ 3 มีนาคม 2561
5. เปิดเรียน SUMMER 3/2560  วันที่ 26 มีนาคม - 27 เมษายน 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #เรียนอย่างมีความสุข #
80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
0-5377-6022  fb: โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับ  เรียนอย่างมีความสุข
ประกาศแจ้งกำหนดการโรงเรียนสาธิตฯ
1. หนังสือรับรองค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561
3. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเตรียมอนุบาล   ประจำปีการศึกษา 2561
4.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนอนุบาล 1   ประจำปีการศึกษา 2561
5.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนอนุบาล 2   ประจำปีการศึกษา 2561
6.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนอนุบาล 3   ประจำปีการศึกษา 2561
7.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1   ประจำปีการศึกษา 2561
8.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 2   ประจำปีการศึกษา 2561
9.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3   ประจำปีการศึกษา 2561
10.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4   ประจำปีการศึกษา 2561
11.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5   ประจำปีการศึกษา 2561
(หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อห้องธุรการ หรือโทร 0-5377-6022 ในวันเวลาราชการ)