โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิจกรรม

รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.และ รดน้ำดำหัวท่าน ผอ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ตุ่นแก้ว ,ครูโอ๊ต และลุงรอด ขอให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวสาธิตฯตลอดไปค่ะ

วันแรกของการเปิดเทอม1/2565

โรงเรียนสาธิตฯ 🌈ยินดีต้อนรับ 🌈 นักเรียนและผู้ปกครอง👪🥰 วันแรกของการเปิดเทอม🥰1/2565 (ประถมศึกษา)🥳

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพบปะผู้ปกครองนักเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมกับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบไปด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาโรงเรียน โดยจะมีคณะอาจารย์ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร. ที่ผ่านมา

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางวาสินี โคนทรงแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มร.ชร. พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มร.ชร.

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร

คณะครูโรงเรียนสาธิตฯ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร

ถวายเทียนพรรษา65

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นำโดยดร.เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปถวายเทียนพรรษาดังนี้ 1. พุทธสถาน มร.ชร 2.วัดป่าแฝกหนองป่ายาง

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง 1/2565

โดยมี นายสิงห์คำ มโหหาญ (ประธานชมรมผู้ปกครองฯ) ดร.เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว (ผู้อำนวยการโรงเรียน) และผู้ปกครองตัวแทนห้องเรียน ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของ ชมรมผู้ปกครองฯ ที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #ชมรมผู้ปกครอง และอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต มร.ชร.

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต มร.ชร. เรื่อง โลกยุคหลังโลกาภิวัฒน์ฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิต มร.ชร. ที่ผ่านมา #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน สถานที่แรก..หอประวัติศาสตร์ 750 ปี เมืองเชียงราย..วักพระแก้ว..หอประวัติศาสตร์กองทหาร วัดจอมทอง..หอนาฬิกา

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University College of Teacher Education Styria ประเทศออสเตรีย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University College of Teacher Education Styria ประเทศออสเตรีย ที่เข้าเยี่ยมเยือนโรงเรียน เพื่อเยี่ยมชมการจัดการการเรียนการสอน ด้วยความยินดียิ่ง 😃🙏 #University College of Teacher Education Styria ประเทศออสเตรีย #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็ม2)

วัยรุ่นเข็ม2 วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กกลุ่มอายุ 5–11 ปี 9-5-65

งานกีฬาสีสาธิตเกมส์ ครั้งที่ 24

งานกีฬาสีสาธิตเกมส์ ครั้งที่ 24

2This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.