กิจกรรม

รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.และ รดน้ำดำหัวท่าน ผอ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ตุ่นแก้ว ,ครูโอ๊ต และลุงรอด ขอให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวสาธิตฯตลอดไปค่ะ

วันแรกของการเปิดเทอม1/2565

โรงเรียนสาธิตฯ 🌈ยินดีต้อนรับ 🌈 นักเรียนและผู้ปกครอง👪🥰 วันแรกของการเปิดเทอม🥰1/2565 (ประถมศึกษา)🥳

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพบปะผู้ปกครองนักเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมกับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบไปด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาโรงเรียน โดยจะมีคณะอาจารย์ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร. ที่ผ่านมา

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางวาสินี โคนทรงแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มร.ชร. พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มร.ชร.

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร

คณะครูโรงเรียนสาธิตฯ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร

ถวายเทียนพรรษา65

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นำโดยดร.เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปถวายเทียนพรรษาดังนี้ 1. พุทธสถาน มร.ชร 2.วัดป่าแฝกหนองป่ายาง

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง 1/2565

โดยมี นายสิงห์คำ มโหหาญ (ประธานชมรมผู้ปกครองฯ) ดร.เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว (ผู้อำนวยการโรงเรียน) และผู้ปกครองตัวแทนห้องเรียน ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของ ชมรมผู้ปกครองฯ ที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #ชมรมผู้ปกครอง และอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต มร.ชร.

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต มร.ชร. เรื่อง โลกยุคหลังโลกาภิวัฒน์ฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิต มร.ชร. ที่ผ่านมา #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน สถานที่แรก..หอประวัติศาสตร์ 750 ปี เมืองเชียงราย..วักพระแก้ว..หอประวัติศาสตร์กองทหาร วัดจอมทอง..หอนาฬิกา

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University College of Teacher Education Styria ประเทศออสเตรีย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University College of Teacher Education Styria ประเทศออสเตรีย ที่เข้าเยี่ยมเยือนโรงเรียน เพื่อเยี่ยมชมการจัดการการเรียนการสอน ด้วยความยินดียิ่ง 😃🙏 #University College of Teacher Education Styria ประเทศออสเตรีย #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็ม2)

วัยรุ่นเข็ม2 วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กกลุ่มอายุ 5–11 ปี 9-5-65

1This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

2This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.